مهارت دیجیتال، آموزش سازمانی دیجیتال

دوره‌های جدید

 • دوره مدیریت شبکه‌های اجتماعی
  ۱۴ آذر
  • ۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
  • تهران، پاسداران، خانه کارمان
  با توجه به این موضوع که دوره های مختلفی با عناوین بازاریابی...
 • ۲۳ آبان
  • ۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
  دوره پیشرفته بازاریابی دیجیتال توسط اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی...
 • تحول دیجیتال
  ۲۳ آبان
  • ۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
  توضیحات دوره مدل های کسب و کار در دنیای امروز در حال...

SIGN IN

Forgot Password

X